Realizacje

Inwestycja Bora Komorowskiego.

Inwestycja Marynarki Wojennej.

Inwestycja Rydza Śmigłego.