Rydza Śmigłego 5

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy są to mieszkania własnościowe?
  Tak, po podpisaniu umowy notarialnej na dany lokal zostaje założona księga wieczysta, w której kupujący zostaje wpisany jako właściciel lokalu oraz jako współwłaściciel części wspólnych budynku i działki, na której znajduje się budynek w proporcji odpowiadającej powierzchni danego lokalu do całkowitej powierzchni użytkowej danego budynku.
 2. Jakie będą miesięczne opłaty eksploatacyjne sprzedawanych mieszkań?
  Opłaty związane z energią elektryczną użytkownik rozlicza na podstawie rachunków bezpośrednio z dostawcami - każde mieszkanie posiada indywidualne liczniki. Przykładowa kalkulacja cenowa dla mieszkania o powierzchni użytkowej 60 m2 zamieszkanego przez rodzinę czteroosobową.
  • Koszt ogrzania w/w lokalu i dostawy ciepłej wody rozliczany jest przez administratora na podstawie wskazań indywidualnych liczników.
  • Opłaty związane z zużyciem wody rozliczane są przez administrtora na podstawie wskazań indywidualnego licznika.
  • Pozostałe opłaty na które składają się:
  • wynagrodzenie administratora,
  • koszt utrzymania czystości,
  • odśnieżanie,
  • naprawy bieżące,
  • wpłaty na fundusz remontowy (0,40 zł za m2),
  • zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych, przeglądy i ubezpieczenia,
  • eksploatacja windy

  razem  2,20 zł za m2 powierzchni lokalu.
  Miesięczny koszt utrzymania mieszkania o powierzchni 60 m2
  wynosi 132,00 zł plus opłaty za światło, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości.

   

 3. Czy istnieje możliwość bezpośredniego wejścia z klatki schodowej do garażu?
  Brak możliwości.
 4. Czy można zakupić mieszkanie bez piwnicy?
  Brak możliwości.